Guanzi, 1998 Award

Visiting Professor, Central Conservatory of Music, Beijing

Duo with Jianbing HU, sheng player